Voordelen lidmaatschap

Vallei & Boerderij wil agrotoeristische initiatieven in de Gelderse Vallei versterken, bundelen en promoten. Onder agrotoerisme verstaan wij plattelandsondernemers die de volgende diensten of producten aanbieden:

  • Lekker weg in de Vallei (Verblijfsrecreatie): zoals Bed & Breakfast, groepsaccomodatie, minicamping
  • Doen op de boerderij (Dagrecreatie): zoals rondleidingen, workshops, terras, kinderactiviteiten, bedrijfsuitjes
  • Proef het platteland (Boerderijproducten): zoals zuivel, eieren, vlees, fruit, bloemen

Wat doen wij?

  • De agrotoeristische activiteiten van individuele leden worden gebundeld aangeboden. Dit leidt tot een groot en afwisselend totaalpakket van recreatiemogelijkheden op de boerderij, waardoor het voor toeristen aantrekkelijk is het gebied te bezoeken.
  • Er wordt door Vallei & Boerderij veel aandacht besteed aan de promotie van de Gelderse Vallei en de bedrijven van de leden. Hierbij wordt samengewerkt met andere toeristisch-recreatieve organisaties.
  • Vallei & Boerderij ontwikkelt routes, om zo de bedrijven van de leden nog meer onder de aandacht te brengen en de veelzijdigheid van de streek te benadrukken.
  • Vallei & Boerderij fungeert als aanspreekpunt in de Gelderse Vallei voor toeristen en overheden.
  • De vereniging volgt en geeft richting aan recreatief-toeristische beleidsontwikkelingen.
  • Vallei & Boerderij stimuleert de kennisontwikkeling en –uitwisseling door cursussen en excursies te organiseren voor de leden. Op nationaal niveau wisselt de vereniging kennis uit met collega-verenigingen.

Wat hebben wij u te bieden?

Voor onze leden wordt er jaarlijks een algemene vergadering gehouden, verschijnt er diverse keren per jaar een nieuwsbrief met actuele informatie over de vereniging en haar projecten en worden er excursies en cursussen georganiseerd. Bovendien worden leden vermeld in de promotiefolders en op de website van Vallei & Boerderij. (www.valleiboerderij.nl). De bedrijven van de leden kunnen tevens worden opgenomen in routes en arrangementen.

Lid worden?

Alle agrariërs in de Gelderse Vallei (ook het Utrechtse deel) die kleinschalige agrotoeristische diensten aanbieden op hun bedrijf, kunnen lid worden van Vallei & Boerderij. Het lidmaatschap bedraagt 75 euro per jaar. U kunt lid worden door een inschrijfformulier in te vullen. U kunt dit formulier opvragen via info@valleiboerderij.nl